Custom image

Postavljene su ispravljene liste dugih, srednjih i kratkih pruga sa liste okruga.

.